Palm of Ru Lai

* Title: 如来神掌 / Ru Lai Shen Zhang
* English Title: Buddha's Palm
* Episodes: 40
Cast

* Julian Cheung as Duan Fei
* Athena Chu as Tu Xue Hua, Sun Ling Er, Sun Bi Yun (in younger days)
* Christopher Lee as Lu Xiao Yu
* Phyllis Quek as Tu Xue Juan
* Johnny Chen as Ou Jing Hao
* Sun Xing as Gu Jian Hun
* Liu Xue Hua as Sun Bi Yun
* Li Li Qun as Bei Dao Chang Li
* Gu Bao Ming as Dong Dao Chang Li
* Yue Yue Li as Tu Jin
* Hong Hui Fang as Liu Piao Piao

0 comments: