Wong Fei Hung - Master of Kung Fu

* Title: 我師傅係黃飛鴻
* Cantonese/Mandarin title: /
* Episodes: 25


Cast

* Bosco Wong as Wong Fei Hung
* Keung Tai Wai as Wong Kei Ying
* Rain Lee as Mok Gui Lan
* Sammul Chan as Leung Foon
* Kenneth Ma as Ah Gin
* Cerina da Graca as Xiu Ting
* Power Chan as Dai Xiu Tin
* Winnie Yeung as Bo Yi
* Li Ka Sing as Lum Sai Wing
* Chan Kwan as Chan An So
* Angela Tong

0 comments: